Tarieven

Deelnemen aan dagbesteding  kan op basis van een WMO indicatie of een PGB.  Vraagt u liever geen indicatie aan dan kunt u ook op eigen initiatief en op eigen kosten deelnemen tegen een gepaste vergoeding. 

De indicatie voor dagopvang kan gegeven worden met of zonder vervoer. Als u het vervoer zelf kunt regelen of zelfstandig kunt komen met de fiets te voet of met de eigen auto dan is de indicatie zonder vervoer.

Krijgt u wel een indicatie voor vervoer dan zal in overleg het vervoer geregeld worden.

Voor dagopvang bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK  is de instantie die eigen bijdragen regelt. Op www.hetcak.nl kunt u opzoeken hoeveel eigen bijdrage u zou moeten betalen.

Wilt u weten hoe een indicatie aangevraagd wordt? Neem dan contact op met het WMO loket van de gemeente, uw huisarts of casemanager zorg.

Voor vragen over beschikbaarheid en de dagbesteding of het maken van een afspraak bij Zorgtuin d’n Hof kunt u bellen met Els Verbeek, coördinator dagbesteding - 0624461341